foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


TEL:04-22808260
shieshin@ms57.hinet.net
台中市東區立德街197號

雪心文教基金會

 

雪心文教基金會成立以來,都是秉持著 雪公慈 悲度眾的精神行事,延續 雪公弘法利生的工作,並 以「四為三不」的訓示,作為會訓。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


Copyright © 2021 雪心文教基金會 Rights Reserved.